Informationspärm

Innehåll på denna sida

Välkommen till brf Hyresgästen

Om föreningen

Våra gemensamma utrymmen

Bra att känna till (A-Ö)

Allmänna ordningsregler

Brandskydd i vår fastighet

Genomförda arbeten

Skötselanvisningar

Välkommen till bostadsrättsföreningen Hyresgästen 1

Denna information är sammanställd av styrelsen för Hyresgästen 1 och syftar till att ge dig som boende i Hyresgästen 1 en inblick i gemensamma angelägenheter, rättigheter, skyldigheter och vilka kontaktpersoner som det finns.

Om du som läser detta och är nyinflyttad vill vi till att börja med hälsa dig hjärtligt välkommen till föreningen. Vi hoppas att du ska trivas i din nya bostad och med dina nya grannar.

Tillsammans äger föreningen två byggnader. Idag är dessa uppdelade på 111 bostadsrätter, 28 hyresrätter samt två kommersiella lokaler för uthyrning. Utöver detta tillkommer 55 garageplatser, 25 parkeringsplatser och 2 MC-platser.

Spara denna pärm och byt successivt de sidor som vid behov uppdateras av styrelsen. Pärmen skall lämnas i lägenheten till efterföljande bostadsrättsinnehavare/hyresgäst vid försäljning.

Denna pärm kommer att uppdateras kontinuerligt. När det kommer nya sidor ber vi dig att byta ut dessa.

Mvh Styrelsen i brf Hyresgästen 1

OM FÖRENINGEN

Föreningen heter Bostadsrättsföreningen Hyresgästen 1. Föreningen övertog fastigheten den 15 oktober 2012. Säljare var AB Sollentunahem. Ombildningen genomfördes med hjälp av Bergman & Partner.

Huset byggdes 1970 och innehåller 141 lägenheter.

Som bostadsrättsinnehavare och medlem äger man rätten att bo i sin lägenhet. Lägenheten ägs dock av föreningen och medlemmarna gemensamt. Varje medlem har en röst på föreningsstämma eller årsmöte. En gemensam bostadsrätt har endast en röst.

Föreningen har att följa Bostadsrättslagen. Föreningen har upprättat stadgar, som enligt lagen är registrerade och godkända av Bolagsverket.

VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN

Allmänna utrymmen

Rökning är absolut förbjudet i trapphus, hissar, gemensamma lokaler och förrådsutrymmen. Kasta aldrig fimpar ner på marken från balkongen. Den som röker utomhus på fastighetens mark ska se till att röka minst 15 meter från fastighetens fasad för att undvika att cigarettrök kommer in i fastigheten genom öppna fönster, balkongdörr eller ventilation.

Cykelrum/Barnvagnrum

Intill varje port finns det ett barnvagnsrum samt ett stort gemensamt cykelrum för boende. Dessutom finns cykelställ utanför portarna att tillgå under barmarksperioden. Parkering av fordon är inte tillåtet annat än på anvisade parkeringsplatser.

Grovsoprum

Ett fristående grov- och elsoprum som finns intill gästparkeringen. Man får inte slänga färgburkar, bilbatterier, byggmaterial, större möbler, sängbottnar eller dörrar. Annat som inte är tillåtet eller får plats i kärlen ska tas till återvinningsstation. Våra öppettider från och med 11 januari 2021 är varannan måndag 18.00 – 19.00 jämna veckor.

Källargångar

Källargången är inte till för avställning av grovsopor eller annat avfall. Barnvagnar och cyklar är det största hindren för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Detta är ett krav från Brandförsvaret och försäkringsbolaget som vi har att följa.

Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor i anslutning till fastighetens gavel mot parkeringen. Det finns två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel i vardera tvättstuga. Information och bokningstider finns i anslutning till tvättstugan.

Trivselregler för tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar, men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå.

Tvättider:

Med vår datastyrda tvättstuga för bokning är det mycket viktigt att du håller tiderna eftersom du har tillgång till tvättstugorna utanför din bokade tvättid. Det finns en manual för bokningssystemet https://brfhyresgasten1.se/wp-content/uploads/2020/12/Manual-boka-tvattid.pdf

Så här använder du tvättstugan:

Förboka din tvättid i valfri tvättstuga. Följ noga de skötselanvisningar som gäller för tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Glöm inte att tömma fickorna på plaggen samt alltid använda tvättpåse för bh med bygel. Lämna tvättstugan ren och fin så att den som kommer efter dig känner samma trivsel som du gör. Om tvättstugan lämnas ostädad kommer man få ett störningsbrev och efter tre störningsbrev förlorar man tillträde till tvättstugan.

Så här gör du när du städar och lämnar tvättstugan:

 • Torka maskinerna
 • Rengör tvättmedelsfacken noga
 • Torka av golven, bänkar, tvätthoar och andra inventarier om det behövs
 • Ta bort luddrester i torktumlaren
 • Stäng dörren och fönster efter dig när du lämnar tvättstugan

Tvättstugans inventarier och städmaterial:

Låt tvättstugans inventarier och städmaterial vara kvar i tvättstugan. Om du märker att något saknas eller behövs kontakta styrelsen.

Om du finner tvättstugan i ett dåligt skick:

Om du finner tvättstugan ostädad eller vandaliserad maila omgående styrelsen. Vi ber dig att städa upp (även om det egentligen inte är ditt jobb) i annat fall blir det bara värre och värre. Styrelsen kommer därefter att kontrollera via datorn vem som ansvarar för slarvet och tar kontakt med vederbörande.

BRA ATT KÄNNA TILL FRÅN A TILL Ö

Aktiviteter

Årsmötet äger rum under maj månad. Tid och plats anslås genom utskick till föreningens medlemmar.

På våren har vi vårstädning med grillning. Det är ett gemensamt ansvar att tar del av städdagarna. Detta är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar och få en trevligare gård. Om fler städdagar behövs under året meddelar vi detta.

Andrahandsuthyrning

I enlighet med bostadsrättslagen för andrahandsuthyrning ska ansökan godkännas av styrelsen innan hyresgästen flyttar in. I annat fall är det ett brott mot bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Ansökningsblanketten finns på föreningens hemsida ( https://brfhyresgasten1.se/hyr-ut-sin-lagenhet/ ). Kopia på andrahandskontraket ska också skickas till styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att en andrahandshyresgäst följer föreningens ordningsregler och stadgar. Om det uppstår större störningar kan din bostadsrätt bedömas som förverkad och du blir av med din bostadsrätt.

Anslagstavla

På anslagstavlan finns nummer till bl.a. vår förvaltare Emvix. En anslagstavla finns innanför varje port.

Balkongen

Grillning på balkong är förbjuden. Tänk även på att rökning på balkongen kan vara störande för dina grannar. Balkonglådor och antenner får inte hänga på utsidan av balkongen av säkerhetsskäl. Fimpar, snus och liknanden får inte kastas ut från balkongen. Det är inte tillåtet att måla om eller på annat sätt förändra utseendet på fasaden.

Bredband

Du väljer själv vilken operatör du vill ha.

Cykelrum/Barnvagnrum

Intill varje port finns det ett barnvagnsrum samt ett gemensamt cykelrum för boende. Dessutom finns cykelställ utanför portarna att tillgå under barmarksperioden. Parkering av fordon är inte tillåtet annat än på avvisade parkeringsplatser.

Dörrar/låssystem

Nyckel till respektive lägenhetsytterdörr ansvar den boende själv för. Nyckeltub kan användas då hantverkare eller liknande behöver komma in i lägenheten. Varje port har ett automatiskt låssystem som är låst och som du kan komma in med kod och efter klockan 22.00 gäller bara aptusbrickan. Portar samt källardörrar ska alltid hållas stängda.

Entré (Port)

Ställ inte upp porten utan tillsyn så att obehöriga kan komma in i fastigheten.

Felanmälan

Vid fel som uppstår meddela vår förvaltare Emvix vars telefon nummer är 018-347792, öppettider 8.00 – 16.00. I samband med fel i enskilda lägenheter ansvarar bostadsrättsinnehavaren i regel för kostnaderna – gäller inte våra hyresgäster.

Försäkringar

Alla bostadsrättsinnehavare måste själva teckna bostadsrättstillägg och hemförsäkring. Hyresgäster behöver bara teckna hemförsäkring.

Garantitider

Garantitid för inglasningen från BK Balkong är

5 år på produkterna

2 år på montaget 

Handikappanpassning

Om du är i behov av handikappanpassning för ditt boende kontakta Kommunen för detta.

Information

Föreningens information till boende sker via nyhetsbrev samt via hemsidan (www.hyresgasten1.se).  Innanför port 77 finns föreningens brevlåda där du kan lämna meddelanden till styrelsen med ditt tel nr så vi kan nå dig. Du kan även kontakta styrelsen via email (hyresgasten1@gmail.com).

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Det är ej tillåtet att förvara explosiva och brandfarliga ämnen i förrådet.

Motioner till årsstämman

Årsstämman infaller i maj varje år. Motioner till stämman ska lämnas in skriftligt till föreningens brevlåda.

Namnskyltar

Utbyte av namnskyltar på lägenhetsdörrar, postboxar och anslagstavlan sköter vår förvaltare Emvix.

Nyckelbricka

Alla nybeställningar av nyckelbrickor bekostas av lägenhetsinnehavaren. Till varje lägenhet hör 3 stycken nyckelbrickor. Det är viktigt att ni kontaktar styrelsen om ni har tappat en nyckelbricka så inte obehöriga kan komma in i lägenheten.

Parkeringsplatser/Garage

Vi har tillgång till 25 parkeringsplatser, 55 garageplatser och 2 Mc-platser i föreningen. Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats/ garage i andra hand. I garageplatsen får endast en uppsättning däck förvaras i enlighet med brandskyddsföreskrifterna. Vid försäljning av lägenhet går p-platsen tillbaka till kön och kan inte övertas av den nya lägenhetsinnehavaren.

Emvix har hand om uthyrning av garage/och parkeringsplatser. Ring 018-347792, öppettider 8.00 – 16.00.

Portal

Det är möjligt att få en överblick över dina avier och andra uppgifter om lägenheten via vår förvaltare Emvix. Det går även att göra felanmälan via portalen på https://emvix.realportal.nu/ och du loggar tryggt in med Mobilt BankID.

Skötsel av fastighet och tomt

Föreningens fastighetsförvaltare är Emvix.

Stadgar

Föreningens stadgar finns under ett separat uppslag i denna information. Stadgarna kan även läsas på https://brfhyresgasten1.se/stadgarna/

Störande grannar

Vid störning kontakta styrelsen. Meddela vilken typ av störning, dag och klockslag. Upprepade störningar kan leda till vräkning.

Större förändringar och ingrepp i lägenheten

Vid större ingrepp i lägenheten kontakta styrelsen för information. Vill man plocka bort en bärande vägg behöver du ha bygglov från kommunen. Ett felaktigt utfört arbete kan komma att skada fastigheten i framtiden.

TV

Basutbudet ingår i din avgift.

Värmesystem/ventilation

Vi har fjärrvärme från Sollentuna Energi.

Ventilation: Endast frånluft med springventiler ovanför fönstren för att ta in tilluft. Ovk ( obligatorisk ventilations kontroll) görs vart tredje år.

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER  

För allas trivsel tänk på följande:

 • Att ta väl hand om vår förenings egendom
 • Att inte använda lägenheten eller föreningens övriga utrymmen för annat än de är avsedda
 • Att medverka till att föreningens stadgar och regler följs
 • Att inte starta renovering utan att först veta vad som krävs särskilt tillstånd
 • Att vid upptäckt av ohyra omedelbart ta kontakt med Anticimex för sanering samt att anmäla detta till styrelsen.
 • Att inte piska mattor och kläder på balkonger eller i trapphusen.
 • Att det ska vara rimligt tyst i huset på natten mellan 22.00 – 7.00.
 • Att cyklar, mattor, skor m.m. enligt brandskyddsbestämmelser inte får förvaras i trapphuset. Vid brand kan fria ytor i trapphuset rädda liv.

BRANDSKYDDET I VÅR FASTIGHET

STÄNG IN BRANDEN

Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annat och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda.

RING 112 i händelse av brand

DÖRRMATTA

Ingen dörrmatta utanför lägenhetsdörren vilket minskar brand i trapphuset och underlättar städningen.

BRANDVARNARE

Du som lägenhetsinnehavare bör ha brandvarnare, enligt lag om Skydd mot olyckor (2003:778). Se till att regelbundet kontrollera att den fungerar.

Genomförda arbeten i föreningen

 • Elektroniskt låssystem, 2013
 • Närvarostyrd belysning, 2013
 • Stambyte, 2014
 • Fönsterbyte, 2015
 • En del nya tvättmaskiner och torkskåp, 2016
 • Nya portar, 2016
 • Utbyte fläktar, 2016
 • Köp av mark på baksidan, 2016
 • Nya postboxar, 2017
 • PCB – sanering, 2017
 • Målning av trapphus och källargång, 2018
 • Byte källardörrar, 2018
 • Balkongrenovering, 2020