Styrelsen

Brf Hyresgästen 1 styrelse består av:

Ordförande: Karl-Erik Granlund

Vise ordförande: Reine Karlsson

Sekreterare: Bojan Karlsson

Kassör: Erik Wallin

Suppleant: Patrick Ravelin

Suppleant: Christina Jolerus

Suppleant: Mikael Westergren

Valberedning: Eva Blom och Anders Larsson

Förtroendevald medlem i föreningen: Carl-Erik Morin Revisor

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail till brfhyresgasten1@gmail.com eller lämna skriftligt meddelande i föreningens brevlåda i port 77 bv.

Meddelande till Valberedningen kan lämnas i föreningens brevlåda i port 77 bv.