Markarbete med start den 23 Maj (9 Juni)

Uppdatering: Arbetet har blivit förskjutet pga olycka hos den/de som ska utföra jobbet. Ny plan är att arbetet ska påbörjas den 9 Juni.

Markarbeten kommer att startas den 23 maj vid dilatationsfog mellan byggnader där nytt tätskikt kommer att åtgärdas. Vi kommer bryta upp asfalten samt gräva ner till taket på parkeringsgaraget under, ca 14 m x 2,5 m.

En blomlåda kommer rivas samt en altan som senare återställs. Det kommer finnas körplåtar samt staket vid arbetsplattsen.

Sluttid återkopplar vi senare.

Reidar Hagman Lay&GO AB

Mobil:+46705829384

Rengöring och målningsarbeten

Klätterservice genomför just nu rengöring och målningsarbeten på er fastighet.
Samtliga material och verktyg kommer att vara fastbundet och fastspänt under arbetet. Vi
kommer att ha klättrare i rep som hänger i anslutning till taket och vi ber er att absolut inte
röra repen som hänger längs med fasaden ner till marken. På marken och i anslutning till
fastigheten kommer det även finnas avspärrningar på olika platser vid olika tillfällen,
beroende på vilken fasad vi arbetar på. Vänligen respektera dessa.
Se gärna till att ha fönster och balkongglas stängda när vi arbetar i ovanför er
lägenhet, för att minimera risken för vattenstänk på fönsterkarmar och i
lägenheten.
Arbetet beräknas vara färdigställt slutet av V19.


Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta projektledare Kim Bäckman på
076-606 95 55.
Kontakt kan även tas mail ledes: kim@klatterservice.se
Tack på förhand.
Med Vänliga Hälsningar

Kim Bäckman
Klätterservice AB

Info från styrelsen

  • Var uppmärksamma då det skett inbrott i låghuset idag 2022-03-30
  • Under april/maj så kommer plåtarna på taken att målas. Exakt datum är inte fastställt eftersom det beror på väder.
  • Våra skyddsrum är besiktigade och godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Framöver kommer man att täta dilfogen mellan låg- och höghus. Sedan kommer de att göra en vidare analys av vilka åtgärder som behövs göras.

Information från Emvix

På grund av Folkhälsomyndighetens beslut den 20/10 gällande att inför lokala restriktioner i Uppsala län kommer vi på Emvix behöva ställa in/skjuta på samtliga fysiska möten som är bokade under denna period. Emvix är som ni vet belägna i Knivsta och större delen av vår personal är bosatta i Uppsala län och omfattas därför av dessa restriktioner.

Vi kommer också under denna tid försöka, i den mån det är möjligt, att arbeta hemifrån och önskar därför att den mesta dialog med våra ekonomer sker via mejl. Växeln kommer att vara bemannad 8-16 (lunch 12-13) men med färre personal som besvarar samtalen.

Vad gäller felanmälan så kommer inte några besök inne i lägenheterna bokas upp av våra drifttekniker under perioden om det inte är akuta åtgärder.

Tack för visad förståelse och tålamod!

Med vänlig hälsning

My Lundevall