Tidsplan balkongrenovering

 Etapp 3 (Stupvägen 51-63) startar 6/7 – slutar 7/12

 Ställning 6/7 – 17/7

 Rivarbeten / Blästring 20/7 – 14/8

 PCB Sanering + byte skivor 3/8 – 21/8

 Utlagning / Avjämning 10/8 – 18/9

 Ytbehandlingar 31/8 – 2/10

 Montage räcken & inglasning 21/9 – 9/10

 Ställning ner 5/10 – 16/10

Meddelande från Emvix, vår fastighetsförvaltare

Hej,

Bifogat finner ni information som berör er som Brf gällande den pågående epidemin Covid 19.

Vi på Emvix blir också i detta drabbade då vi just nu har 3 stycken ur vår personalstyrka, 2 ekonomer och 1 teknisk förvaltare, som är sjuk/sitter i karantän. Pga av denna personalbrist så blir vår arbetssituation väldigt speciell och med anledning av detta kommer bla boksluten fortsättningsvis bli försenade. Ni som fortfarande inte har fått något bokslut rekommenderar vi nu att ni skjuter upp eran stämma då förseningen av bokslutet kan bli upp till 4-5 veckor.

För att avlasta den personal vi har på plats ber vi att ni endast mejlar/ringer om akuta frågor och försöker i den mån det är möjligt avvakta med icke akuta ärenden.

Våra drifttekniker ute fortsätter att endast besöka akuta ärenden förutom rondering samt använder i stor utsträckning handskar och munskydd.

Vi får alla försöka hjälpas åt i dessa tider och ha förståelse för de förseningar som uppkommer. Vår ambition är att försöka upprätta hålla så god service som möjligt!

Vi vill också önska en glad påsk!

Med vänlig hälsning

My Lundevall

Informationen uppdaterad 2020-04-07

Ny information om balkongrenoveringen

Förskolan har sommarstängt vecka 28-31 då sker renoveringen för de lägenheterna ovanför förskolan.   Balkongerna besiktigas utifrån innan ställningarna tas ned.
Fronten på balkongen är beige och lister och räcken är i en grön nyans.
Fronten på balkongen kommer att läggas utanför golvet på balkongen, vilket gör att djupet på balkongen ökar med ca en decimeter.
Efter avslutad renovering sker fasadtvätt, av ett annat företag. Fasadtvätten utförs med Skylift och alltså inga byggställningar. 

Vid frågor ta kontakt med styrelsen på : brfhyresgasten1@gmail.com

Denna information kommer också sättas upp i portarna inom kort.

RENOVERING AV FÖRENINGENS BALKONGER UPPDATERAS LÖPANDE NÄR NY INFORMATION KOMMER

Den 17 februari 2020 påbörjas uppsättning av byggställningar vid port 65 – 69.

I början på mars börjar själva balkongrenoveringen.

Entreprenören kommer att sätta upp Information om balkongrenoveringen på varje port.

Slutbesiktning senast 2020 -12-15.

Garantitiden är 5 år.

Balkongernas räckestomme och räcke har pilgrön färg, beklädnad/front har beige färg.

Balkongernas väggar kommer att målas efter renoveringen.

Eternitskivorna med asbest som finns på balkongen under fönstret ska tas bort och den saneringen kommer att ske av för asbestsanering kunnig personal. Samtidigt byter man ut den PCB-fog som finns under eternitskivorna.

Efter renoveringen kommer fasaden att tvättas

Balkonginglasning är inte en del av upphandlingen av balkongrenoveringen.

Vi kommer att ta fram ett pris på inglasning om någon vill beställa detta i samband med renoveringen.

Det är upp till beställaren att värdera pris och kvalité genom den information som kommer att presenteras av vår entreprenör.

Den som istället vill använda någon annan entreprenör får beställa detta efter renoveringen.

Naturligtvis kan man välja att inte installera inglasning.

Föreningens hyresgäster har inte erbjudits inglasning.

De befintliga inglasningarna som måste rivas bort på grund av balkongrenoveringen kommer att ersättas med ny inglasning.