RENOVERING AV FÖRENINGENS BALKONGER UPPDATERAS LÖPANDE NÄR NY INFORMATION KOMMER

Den 17 februari 2020 påbörjas uppsättning av byggställningar vid port 65 – 69.

I början på mars börjar själva balkongrenoveringen.

Entreprenören kommer att sätta upp Information om balkongrenoveringen på varje port.

Slutbesiktning senast 2020 -12-15.

Garantitiden är 5 år.

Balkongernas räckestomme och räcke har pilgrön färg, beklädnad/front har beige färg.

Balkongernas väggar kommer att målas efter renoveringen.

Eternitskivorna med asbest som finns på balkongen under fönstret ska tas bort och den saneringen kommer att ske av för asbestsanering kunnig personal. Samtidigt byter man ut den PCB-fog som finns under eternitskivorna.

Efter renoveringen kommer fasaden att tvättas

Balkonginglasning är inte en del av upphandlingen av balkongrenoveringen.

Vi kommer att ta fram ett pris på inglasning om någon vill beställa detta i samband med renoveringen.

Det är upp till beställaren att värdera pris och kvalité genom den information som kommer att presenteras av vår entreprenör.

Den som istället vill använda någon annan entreprenör får beställa detta efter renoveringen.

Naturligtvis kan man välja att inte installera inglasning.

Föreningens hyresgäster har inte erbjudits inglasning.

De befintliga inglasningarna som måste rivas bort på grund av balkongrenoveringen kommer att ersättas med ny inglasning.