Information om sophanteringen, tvättstugan, ny portkod samt Allhiss

Sophanteringen

Hushållssopor sorteras fel och p.g.a. detta får föreningen betala extra för detta. Sortera soporna rätt så spar föreningen pengar.

Tvättstugan

Tvättstugan ska vara rengjord efter tvätt, detta gäller även tvättmaskiner och torktumlare.
Meddela styrelsen brfhyresgasten1@gmail.com om det inte är rent när du kommer. Ta gärna bilder på detta och bifoga.
Efter klagomål skickar sedan styrelsen störningsbrev till berörda, efter 3 störningsbrev får man inte tillgång till tvättstugan mer.

Allhiss – Hissen AB

Allhiss som sköter service på våra hissar och garageport har blivit uppköpta av Hissen AB.
I fortsättningen kontaktar man Hissen AB:s felanmälan på telefonnummer 08-618 48 48.

Ny portkod

Från den 1 april 2019 fick vi ny portkod.

Grovsopor

Grovsopor får enbart lämnas måndagar mellan 18-19. Grovsopor får ej ställas utanför på andra tider.
Lämna aldrig miljöfarligt avfall, oljor, bilbatterier, stora möbler mm bland våra grovsopor dessa MÅSTE du köra iväg med själv till återvinningsstationer.

Styrelsen