Meddelande från Emvix, vår fastighetsförvaltare

Hej,

Bifogat finner ni information som berör er som Brf gällande den pågående epidemin Covid 19.

Vi på Emvix blir också i detta drabbade då vi just nu har 3 stycken ur vår personalstyrka, 2 ekonomer och 1 teknisk förvaltare, som är sjuk/sitter i karantän. Pga av denna personalbrist så blir vår arbetssituation väldigt speciell och med anledning av detta kommer bla boksluten fortsättningsvis bli försenade. Ni som fortfarande inte har fått något bokslut rekommenderar vi nu att ni skjuter upp eran stämma då förseningen av bokslutet kan bli upp till 4-5 veckor.

För att avlasta den personal vi har på plats ber vi att ni endast mejlar/ringer om akuta frågor och försöker i den mån det är möjligt avvakta med icke akuta ärenden.

Våra drifttekniker ute fortsätter att endast besöka akuta ärenden förutom rondering samt använder i stor utsträckning handskar och munskydd.

Vi får alla försöka hjälpas åt i dessa tider och ha förståelse för de förseningar som uppkommer. Vår ambition är att försöka upprätta hålla så god service som möjligt!

Vi vill också önska en glad påsk!

Med vänlig hälsning

My Lundevall

Informationen uppdaterad 2020-04-07