Tidsplan balkongrenovering

 Etapp 3 (Stupvägen 51-63) startar 6/7 – slutar 7/12

 Ställning 6/7 – 17/7

 Rivarbeten / Blästring 20/7 – 14/8

 PCB Sanering + byte skivor 3/8 – 21/8

 Utlagning / Avjämning 10/8 – 18/9

 Ytbehandlingar 31/8 – 2/10

 Montage räcken & inglasning 21/9 – 9/10

 Ställning ner 5/10 – 16/10