Dokument

Här finns det publika dokument som styrelsen har publicerat:

Stadgar

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Extra stämma

Vid den extra stämman den 31 maj 2017 fastställde stämman att de

nya stadgar som föreslagits och antagits vid ordinarie årsstämma

den 10 maj 2017 ska antas och gälla för vår förening.

Nyinflyttad

Om du är nyinflyttad så kontaktar du vår förvaltare Emvix gällande nya namnskyltar på dörren, postboxen och anslagstavlan.

Garantiåtgärder

Under garantitiden för stambytet, som är 5 år, ska fel som faller under garantin för stambytet anmälas på blanketten här nedanför.

Blanketten lämnas i föreningens postlåda på Stupvägen 77, postlådan finns innanför porten strax till vänster vid anslags-tavlan. Styrelsen sammanställer de felanmälningar som kommer in och vidarebefordrar dessa till Byggmästargruppen.

Blanketten Felanmälan under garantitiden